Esnek Ödeme Üzerinde Satılması Yasak Ürünler


Satıcılar, aşağıda sayılan ve Esnek ödeme tarafından her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilecek listede yer alan kategorilerdeki ürünleri satışa sunmayacaklarını, belirtilen ürünleri satışa sunduklarının tespiti halinde, Esnek ödeme tarafından üyeliği sonlandırma ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü önlemin esnek ödeme tarafından alınabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Airbag ve ekipmanları

Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Promosyon ürünleri

Pornografik içerikli malzemeler

Radar dedektörleri

Alkollü içecekler

Ateşli silahlar ve bıçaklar

İnsan organları

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kopya ve bandrolsüz ürünler

Askeri teçhizat

Canlı hayvan

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Hisse senedi, tahvil, bono

Kültür ve tabiat varlıkları

Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar

Yanıcı ve patlayıcı maddeler

Yasaklı yayınlar

Veteriner Tıbbi Ürünler

Riskli İşlemler

Sahte veya Replika ürünler

Şans oyunları biletleri

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresi listeleri

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler