ESNEK ÖDEME TESLİM VE İADE KOŞULLARI


• Esnek Ödeme, alıcı ve satıcıları bir araya getiren bir pazaryeridir. Esnek ödeme bizzat ürün/hizmet satışı yapmamaktadır. Ürünlerin gönderilmemesinden/ teslim edilememesinden dolayı hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez.

• Esnek Ödeme üzerinden Alıcı ve Satıcı’nın bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan ürünü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve Alıcı’nın Esnek Ödeme üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Esnek Ödeme tarafından belirlenen şekilde yatırmak ve kendisine gönderi-len Ürün’ü teslim almaktır.

• Alıcı, satıcıdan satın aldığı ürün veya hizmetin kendisine tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde iade hakkını kullanmaz ise, bu süreden sonra Ürün’ü kabul etmiş sayılır. Ürün’ün iadesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilen Ürün’ü, Ürün’e herhangi bir zarar vermeden ve kendisine teslim edildiği haliyle Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu konudaki sorumluluk Alıcı’dadır.

• Satın aldığı Ürün’ü iade etmek isteyen Alıcı, Satıcı ile bağlantı kurmakla yükümlüdür. Satılan Ürün’ün iadesine ilişkin tüm sorumluluk Satıcı üzerinde olup esnek ödeme kendisine bildirilen hukuka aykırı durumlarda yetkili mercilere yapacağı bildirimler haricinde Alıcılara yardım etme ve destek sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Esnek ödeme bu konuda hiç bir taahhüt altına girmez.

• Satıcı, Alıcı’ya karşı Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi uyarınca vermiş olduğu taahhüt gereği ürünü zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını kabul eder.

• Satıcılar, istedikleri kargo ile çalışmak ve kargo bedellerini belirlemek konusunda özgürdürler. Alıcı ve satıcılar ürünlerin kargolanması konusunda mutabakata kendi aralarında varırlar, esnek ödeme burada herhangi bir sorumluluk altına girmez.

• Alıcı’ya, Satıcı’nın ilanında belirttiği süre içinde ulaşmayan gönderi ile ilgili kargo şirketi ve/veya Satıcı ile görüşerek sorunu çözmesi önerilir.

• Alıcı satın aldığı Ürün’ün kendisine teslim edilmesi halinde Ürün’ü kargo teslim görevlisinin yanında açmakla ve o anda fark edilebilecek hasar ya da eksiklikleri kargo teslim görevlisine tutanak tutturarak kaydettirmekle yükümlüdür.

• Ürün’ün iade edilmesinde kullanılan gönderi sebebiyle doğacak her türlü masrafı karşılamak Satıcı’nın yükümlülüğüdür. Alıcı ve Satıcı, İnternet Sitesi’nin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

• Alıcılar ve Satıcılar, alışverişin herhangi bir sebeple iade edilmesi halinde EsnekÖdeme’nin tahsil ettiği hizmet bedelini iade yükümlülüğü hiçbir şart ve koşul altında bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.