ESNEK ÖDEME ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


www.esnekodeme.comalan adlı internet sitesine üye başvurunuzla birlikte aşağıda yazılı olan ve Esnek Ödeme’ye üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

İnternet Sitesi’ne üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Üyelik Sözleşmesi’nin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. TARAFLAR VE KONU

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye veya Satıcı olarak www.esnekodeme.com alan adında ve alt alan adlarında yayın yapan İnternet Sitesi’nde Ürün ve hizmetleri satışa sunan kişiler için geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Esnek Ödeme’ye üye olmaktan vazgeçiniz.

1.2 EsnekÖdeme’nin sahibi ‘Başak Mah, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Cd, No:5 Başakşehir/İSTANBUL ’ adresinde mukim Codevist Bilişim Hizmetleri Eticaret (Bundan böyle kısaca “Esnek Ödeme” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. İnternet Sitesi’nde sunulan ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen Hizmetler, Esnek Ödeme tarafından sağlanmaktadır. Esnek Ödeme codevist firmasının bir ürünü ve tescilli markasıdır. Esnek Ödeme, her çeşit içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3 Esnek Ödeme, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir.

1.4 Üyeler, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştiremezler.

2. TANIMLAR

İNTERNET SİTESİ : www.esnekodeme.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından (subdomain) oluşan, EsnekÖdeme’nin Satıcılar’ın Ürün ve Hizmetlerini satışa sunabilecekleri, Alıcılar’ın ise bu Ürün ve hizmetleri görüntüleyebilecekleri platform Hizmetlerini sunduğu internet sitesidir.

ZİYARETÇİ : İnternet Sitesi’ne erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır.

HİZMETLER :İnternet Sitesi’nde Satıcı ve Alıcılar’ın Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Esnek Ödeme tarafından sunulan platform sağlama Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda Esnek Ödeme, Satıcılar tarafından kendi portalleri üzerinden esnek odeme veritabanı’na eklenen ürün ve hizmetlerin veya serbest olarak ödeme alabilmesi ile ilgili ekranların ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi, Ziyaretçiler’in Ürünler’e ulaşabilmesi için Ürünler’in listelenmesi ve satılan Ürünler’in raporlanması, kampanya oluşturma altyapısını, üye bilgilerinin satıcılar tarafından tutulmasını ve gerektiğinde bu kişilere ödeme talebinde bulunabilmesi Hizmetler’ini sağlamaktadır. Esnek Ödeme, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını ve içeriğini değiştirebilir veya genişletebilir veya bu Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

SATICI/ÜYE : İnternet Sitesi’nde, içeriklerini kendileri oluşturarak Ürün satışa sunacak ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde İnternet Sitesi’ne üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

KULLANICI : İnternet Sitesi’nde satışa sunulan Ürün ve hizmetleri satın alan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Alıcı” olarak da anılabilecektir.

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICIEsnekÖdeme’nin sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

HİZMET :İnternet Sitesi’nde Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan hizmetleri ifade eder.

ÜRÜN :İnternet Sitesi’nde Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan menkul malları ifade eder.

HİZMET BEDELİ :EsnekÖdeme’nin işbu Sözleşme kapsamında İnternet Sitesi üzerinden verdiği Hizmetler’e ilişkin Satıcı tarafından ödenmesi gereken veya satıcının hakedişinden kesilecek olan bedeldir.

ARAYÜZ : Esnek Ödeme ya da Satıcılar tarafından oluşturulan İçerik’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Esnek Ödeme Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Esnek Ödeme’ye ait olan, İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

VERİTABANI :İnternet Sitesi’nden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Esnek Ödeme’ye ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünüdür.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; İnternet Sitesi’nin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkı sahibi olan ve Esnek Ödeme ile İnternet Sitesi’nin Hizmetlerinden yararlanmak isteyen Üye arasında geçerli olup İnternet Sitesi’ne üye olmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

3.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle; - Gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını, - Tüzel kişi Üyeler ise, Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu - Gerçek ve tüzel kişi Üyeler, Esnek Ödeme tarafından herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek İnternet Sitesi’nde sağlanan Hizmetleri kullanmaya, İnternet Sitesi’ne giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve İnternet Sitesi’ne girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, üyelik sonrası kendisine verilen hizmetlerden dolayı kesilecek faturaları Esnek Ödeme'den alır. Eğer kargo ile tarafına gönderilmesini istiyorsa bu gönderim ücreti satıcıdan kesilir veya karşı ödemeli olarak gönderilir.

3.3 Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Esnek Ödeme’ye aittir. Üyelik başvurusu Esnek Ödeme tarafından değerlendirilecek olup Esnek Ödeme herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Esnek Ödeme kullanılmayan üyelikleri kapatma hakkına sahiptir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da, Esnek Ödeme, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.

3.4 Üyelik İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Ziyaretçiler tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda verilen bilgilere göre yararlanılmak istenilen hizmetler arasında ücretli bir hizmetin varlığı halinde bu hizmete ilişkin olarak varsa peşin ücretin ödenmesi ve banka ve hesap bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Esnek Ödeme tarafından tüm bu işlemlerin onaylanması ile tamamlanır. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girmemeleri halinde Alıcılar’dan tahsilat yapamayacaklarını ve bu sorunların kendilerinden kaynaklandığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.5 Esnek Ödeme, Üyeler’e uyguladığı Hizmet ücretinde her zaman tek taraflı olarak ve Üyeler’e ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

3.6 Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler, EsnekÖdeme’nin İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler, İnternet Sitesi üzerinden verilen Hizmetlerin talep edilen şekilde verilebilmesi için İnternet Sitesi’ne kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan Ürünlerin verdikleri adrese ulaşması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler Esnek Ödeme tarafından talep kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı EsnekÖdeme’nin doğmuş ve doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

3.7 Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Esnek Ödeme’ye bildirmeyi taahhüt eder. Esnek Ödeme, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin İnternet Sitesi’ne erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3.8 İnternet Sitesi, Üyeler’in üye olurken ve diğer İnternet Sitesi işlemlerinde sağladıkları ve Veritabanı’nda tutulan bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Ziyaretçiler’in genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

3.9 İnternet Sitesi, Üyeler tarafından gönderilen İnternet Sitesi’ne ilişin yorum ve öneriler ile bu yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere her türlü İçerik’i, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde her şekilde kullanabilir.

3.10 18 yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi’ne Üye olamazlar ve Ürün satışa sunamazlar. Üyeler’in 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık sebebiyle derhal ve ayrıca herhangi bir bildirimde yapılma zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.

3.11 Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dâhil olmak üzere Ürün satışına ve alımına ve İnternet Sitesi’nin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası haline gelir. Üyeler, İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetler’i kullanmak için yeterli yasal yaşta olduklarının beyanı da dâhil olmak üzere, söz konusu kuralların tamamına uymayı kabul ederler.

3.12 Esnek Ödeme, satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar. Esnek Ödeme, İnternet Sitesi’ndeki Ürün bilgileri ve görsellerini orijinal renklerine mümkün olan en yakın şekilde göstermek için çaba sarf eder, ancak Ürünlerin renklerinin doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.

3.13 Esnek Ödeme, İnternet Sitesi’nde sunduğu Hizmetler kapsamında hiçbir Üye’ye belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Esnek Ödeme, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı EsnekÖdeme’nin Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Üye, Esnek Ödeme tarafından belirlenen ve İnternet Sitesi’nde yayınlanan kurallar ve duyurular dâhilinde Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Esnek Ödeme, İnternet Sitesi’nde dilediği zaman, İnternet Sitesi’nde duyuru ve bildirimleri yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasına bulunamazlar. Bu kapsamda, İnternet Sitesi’nde yayınlanan kurallar ve duyurular da işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2 Esnek Ödeme, gerekli gördüğü durumlarda Üye’ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle, ancak sınırlı olmamak üzere, çalıntı, orijinal olmayan, kaçak ve/veya sahte ürün satışlarında) Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına Üye’yi şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye, yasaklı ya da hukuka aykırı Ürün’ün satışıyla bağlantılı olarak EsnekÖdeme’nin şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Esnek Ödeme'i hiçbir sıfatla sorumlu tutmamayı, Esnek Ödeme'den tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.3 Üyeler, yürürlükte olan mevzuatın taraflara yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. Esnek Ödeme, mevzuata aykırı olduğunu veya herhangi bir konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği İçerikler’i yayımlamaktan imtina edebilir. EsnekÖdeme’nin, İnternet Sitesi’nde yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen İnternet Sitesi’ne ya da İnternet Sitesi’nin bulunduğu bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

4.4 Üye, Alıcı tarafından bedeli ödenerek satın alınan Ürün’ü, mücbir sebep halleri dışında olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun Alıcı’ya göndermekten imtina edemez. Böyle bir durumda EsnekÖdeme’nin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamakla birlikte, Esnek Ödeme kendisine Alıcı tarafından durumun ihbarı halinde Üye’nin üyeliğini geçici ya da sürekli olarak dondurabilir, üyeliğini sonlandırabilir. Bu taktirde Üye, EsnekÖdeme’nin herhangi bir zararı olması halinde EsnekÖdeme’nin tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Üye, İnternet Sitesi’nde yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Ürün’ün teslimatından sonra Alıcı’nın yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ödenmemesi, iptali veya Esnek Ödeme hesaplarından geri çekilmesi hallerinde Satıcı’nın Ürün’ü gönderme yükümlülüğü doğmaz. Satıcı’nın Ürün’ü göndermesinden ve Ürün’ün tesliminden sonra ödemenin gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde Alıcı teslim aldığı Ürün’ü Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu taktirde Alıcı, en geç 24 saat içerisinde Ürün’ü Satıcı’nın belirteceği adrese göndermekle yükümlüdür. Alıcı ve Satıcı, EsnekÖdeme’nin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bu sebeple Esnek Ödeme’den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.7 Tüm Üyeler, İnternet Sitesi’nde tanımlı olan bilgilerinin (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Esnek Ödeme bu bilgilerin doğru olmadığını tespit eder ise, Üye’ye ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işlemi, satışı, üyeliği iptal edebilir ya da uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir.

4.8 Esnek Ödeme, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin Esnek Ödeme'den mevcut bir alacağının olması halinde, Esnek Ödeme bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 45 (kırkbeş) gün alıkoyabilir.

4.9 Alıcı’nın hatalı, yetkisiz veya şüpheli bir işlem sebebiyle Ürün’ü iade etmesi ve geri ödeme talep etmesi halinde ve EsnekÖdeme’nin, EsnekÖdeme’nin iş ortağı olan üçüncü kişilerin ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde EsnekÖdeme’nin, iş ortağının ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın suğrayacağı tüm zarar ve ziyan için Satıcı’ya rücu edilecek ve bu durumda Satıcı tarafından EsnekÖdeme’nin ilk talebini takiben tüm zarar ve ziyan tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. EsnekÖdeme’nin böyle bir durumda, Satıcı tarafından ödenmesi gereken bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Satıcı, bu durumlarda Esnek Ödeme’den Hizmet Bedeli iadesi talep edemez

4.10 Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde EsnekÖdeme’nin maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri İnternet Sitesi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler ve Kullanıcılar bir tazmin talebinde bulunamaz.

4.11 Üye, Ürün’ü satışa sunarken, teslimatta ve satış sonrasında Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olacağını, Esnek Ödeme'i hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve EsnekÖdeme’nin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 Üyeler tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler EsnekÖdeme’nin sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.

4.13 Üyelik Sözleşmesi, İnternet Sitesi’nde yapılan faaliyetin Esnek Ödeme tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Esnek Ödeme işini, ticari ortaklığını ve İnternet Sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.

4.14 Üyeler, İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Üyeler’in, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Üyeler, İnternet Sitesi’nden yapacakları tüm işlemlerde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

5. ÜYELİK PROFİLLERİ

5.1 Üyeler, Ürünler’i satışa sunmak maksadı ile kendilerine ait bir profil (alt alan adı odeme alma) sayfası oluşturmakla yükümlüdür. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Üyeler, Esnek Ödeme tarafından kendilerinden talep edilen kendilerine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi vs.) ilgili yerlere yazmak sureti ile İnternet Sitesi’ne gireceklerdir. Üyeler tarafından verilen bilgilerden bazıları yalnızca Esnek Ödeme tarafından verilecek Hizmetler’de kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyecektir. EsnekÖdeme’nin profil sayfası da dahil olmak üzere İnternet Sitesi’nin her türlü bölümünü dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı her zaman saklıdır.

5.2 Üyeler, profil sayfasında yer alsın almasın, Esnek Ödeme’ye verdikleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan EsnekÖdeme’nin sorumlu olması söz konusu olamaz.

5.3 Üyeler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kendisine veya diğer Üyeler’e ait profil sayflarını manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar. Üyeler bu gibi davranışlarda bulunmaları halinde EsnekÖdeme’nin tüm zararını tazmin edeceklerini ve EsnekÖdeme’nin tek taraflı olarak ve ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

5.4 Üyeler, kendileri için oluşturulmuş profilleri hiçbir şart ve koşulda başka bir kişiye devredemez veya hiçbir şekilde başkalarınca kullanımına izin veremezler. Üyeler’in kendisi için oluşturulmuş profili üçüncü bir kişiye devretmesi veya kullanıma açması halinde Üyeler EsnekÖdeme’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

5.5 İnternet Sitesi’ her Üye, aktif bir e-posta adresi kullanmaktadır ve her e-posta adresi yalnızca bir üyelik için kullanılabilir. Üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Esnek Ödeme sorumlu değildir. Üyeler, hesaplarında veya şifrelerinde her türlü yetkisiz kullanımı ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Esnek Ödeme’ye bildirmeyi kabul ederler. Üyeler, hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sonucunda başka birinin Üye’nin Esnek Ödeme profilini, şifre veya hesabını kullanması nedeniyle EsnekÖdeme’nin veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir Ziyaretçisi’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirler.

5.6 Üyeler, profillerinde yayınlanan Ürün bilgileri ve fotoğrafların kendilerine ait olduğunu, gerçeği yansıttığını ve toplumsal ahlak kurallarına uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık olması halinde Esnek Ödeme ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Üye’nin üyeliğini iptal edecektir.

6. ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR

6.1 Üyeler, Esnek Ödeme tarafından belirlenen bölümlerde ve Esnek Ödeme tarafından belirlenen kurallar uyarınca İnternet Sitesi’nde Ürün ve hizmet satışa sunabilirler. Üyeler, bu Hizmet için Esnek Ödeme tarafından herhangi bir ücret talep edilmesi halinde Ürün’ü İnternet Sitesi’nde satışa sunabilmek için talep edilen ücreti ödemekle yükümlü olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

6.2 Üye, İnternet Sitesi’ne tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam ve gümrük konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı İçerik girmeyeceğini ve içeriklerinde bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Satıcı, Ürün’ü zamanında, satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu kapsamda Satıcı, EsnekÖdeme’nin Ürün’ün teslimine ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını, Esnek Ödeme’ye bu yönde gelen taleplerin söz konusu olması halinde EsnekÖdeme’nin talepte bulunan Alıcılar’ı kendisine yönlendireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.4 Üye, İnternet Sitesi’nde yayınlayacağı içeriklerde karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, İnternet Sitesi’nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, pornografik içerikli metinler ve görseller de dahil olmak üzere Yasaklı Ürünler listesinde bulunan Ürünler’in İnternet Sitesi’nde yer almasına sağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Satıcı satışa arz ettiği Ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu EsnekÖdeme’nin Ürünler’in arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.6 Esnek Ödeme, İnternet Sitesi’nde yayınlanan İçerikler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile İnternet Sitesi’nde yer alan diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili İçerik’in veya sayfanın tümünün yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu taktirde, EsnekÖdeme’nin Üye’ye ilgili İçerik’in yayınlanmasına ilişkin bir ödeme yapılmasının gerekmesi halinde bu ödemeyi yapma yükümlülüğünün ortadan kalkar ve Esnek Ödeme’ye yapılan bir ödeme söz konusu ise bu ödeme hiçbir koşul altında iade edilmeyecektir. Bu kapsamda Üye, ödemiş olduğu herhangi bir bedelin iadesini Esnek Ödeme'den talep ve dava etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7 Alıcı, İnternet Sitesi’nde Satıcı’ya ait Ürünler’i EsnekÖdeme’nin sunduğu altyapı ile İnternet Sitesi üzerinden yapar. Alıcı’nın satın alma talebi, Ürün’e ilişkin Satıcı tarafından hazırlanan, Esnek Ödeme ya da Esnek Ödeme dışındaki platformlardaki sayfalarda belirtilen koşulları kabul ederek Satıcı ile arasında bir satış akdinin Ürün’ü satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili Ürün’ü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.8 Satıcı, Alıcı tarafından ödenen satış bedelinin EsnekÖdeme’nin sunduğu hizmetin bedelinin kesilmesinden sonra üyelik bilgileri çerçevesinde vermiş olduğu banka hesabına aktarılacağını; bu banka hesabının herhangi bir sebeple bloke olması, banka tarafından kara listeye alınmış olması veyahut da benzeri sebeplerle paranın verilen banka hesabına aktırarılamamasından EsnekÖdeme’nin hiçbir koşul altında sorumlu olmayacağını; Hizmet Bedeli düşüldükten sonra satış bedelinden kalan miktarı Satıcı’nın Esnek Ödeme’ye bildirdiği ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan bir banka hesabına transfer edeceğini; transferden doğan ve bankalar ile diğer üçüncü kişiler tarafından talep edilen herhangi bir masraf var ise bu masrafın da söz konusu satış bedelinden düşülerek Satıcı’ya gönderileceğini; Alıcı ve Satıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde dahi EsnekÖdeme’nin söz konusu hizmet bedelini Alıcı veya Satıcı’ya ödemekle yükümlü olmayacağını; bu süreçte EsnekÖdeme’nin Alıcı veya Satıcı’nın parası üzerinde EsnekÖdeme’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Hizmet Bedeli’ne ilişkin şartlar, İnternet Sitesi üzerinde işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Hizmet Bedeli Koşulları sayfasında belirtilen şekildedir.

6.9 EsnekÖdeme’nin her ne sebeple olursa olsun Alıcı ve Satıcı arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı ve Satıcı, aralarındaki satış ilişkisinden bizzat ve de şahsen sorumludur ve EsnekÖdeme’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

6.10 Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ün herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde Ürün’ün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesi sorumluluğu yalnızca ve sadece Satıcı üzerinde olup bu taktirde EsnekÖdeme’nin tahsil ettiği Hizmet Bedelini iade etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Esnek Ödeme tarafından tahsil edilen Hizmet Bedelini üstlenme yükümlülüğü her koşul altında Satıcı’nın üzerindedir.

6.11 Satıcı, satışa arz ettiği ve İçerikler’inde yer verdiği Ürünler’in üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Esnek Ödeme’ye yöneltilen taleplere karşı Esnek Ödeme'i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12 Üye’nin her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı Ürünler’in herhangi bir şekilde İçerik olarak İnternet Sitesi’ne eklenmesi ya da satışa arzı yasaktır. Bu şekildeki içeriklerin Üye tarafından İnternet Sitesi’nde satışa arz edilmesi, sunulması, tanıtımının yapılması ya da ilanının verilmesi ve bu durumun Esnek Ödeme tarafından tespit edilmesi halinde, Esnek Ödeme ilgili Ürün’ün arzına ilişkin tüm İçerikler’in yayınını durdurma ve/veya yasaklı ürünü İnternet Sitesi’nde arz eden Üye’nin üyeliğine son verme ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

7.1 Üyeler, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, İnternet Sitesi kapsamındaki Hizmetleri kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar.

7.2 Üyeler, İnternet Sitesi yer alan içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Esnek Ödeme ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçerik’i İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde ekleyen Üyeler’e devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üyenin kendisi sorumludur. Bu kapsamda, EsnekÖdeme’nin söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3 Her ne neviden olursa olsun ve kimden kaynaklanırsa kaynaklansın teknik aksaklıklardan dolayı İnternet Sitesi’ne ulaşımda meydana gelecek hata ya da kesintilerden Esnek Ödeme sorumlu tutulamaz ve herhangi bir yaptırım altında değildir.

7.4 Esnek Ödeme, bir platform ve pazaryeri sağlayıcısı olması sebebiyle çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üye’nin davranışlarından sorumlu değildir. EsnekÖdeme’nin, hiçbir koşulda İnternet Sitesi’nin kullanımı, içeriği, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. EsnekÖdeme’nin herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

7.5 Esnek Ödeme, Üyeler’e ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Üyeler’in bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve İnternet Sitesi’nde var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.6 İnternet Sitesi’ni kullanılırken, Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı İçerik yayınlayamaz. Bu konuda Yasaklı Ürünler listesi esastır. Üyeler bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde Esnek Ödeme aykırılığa sebep olan Üye’nin üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.

7.7 Üyeler tarafından gönderilen ve/veya İnternet Sitesi’ne yüklenen İçerikler’den münhasıran söz konusu İçerik’i yükleyen veya gönderen Üye sorumludur. Esnek Ödeme, Üyeler tarafından gönderilen ve/veya İnternet Sitesi’ne yüklenen İçerikler’e ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Üyeler EsnekÖdeme’nin İçerikler’i izlemediğini, ancak bu kuralların ihlal edildiğine veya başka bir nedenle zararlı olduğuna kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirdiği İçerikler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü İçerik’i inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

7.8 Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyeler’den herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyeler’e yönelik "e-posta zincirleri" kurulamaz veya spam iletiler içeren mailler atamaz.

7.9 İnternet Sitesi’nde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu türden materyallerin kullanılması durumunda mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir bilginin sayfanın açıkça görünür bir alanına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Esnek Ödeme hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

8. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

8.1 İşbu Sözleşme; Üye, İnternet Sitesi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanım Koşulları ve İnternet Sitesi’nde Esnek Ödeme tarafından yayınlanan diğer metinlerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Esnek Ödeme tarafından güncellenebilir. Üyeler, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptıklarında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9. YÜRÜRLÜK

9.1 Esnek Ödeme herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yayınlama hakkını saklı tutar.

9.2 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

9.3 İşbu Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak İnternet Sitesi’nde Esnek Ödeme tarafından yayınlan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan İnternet Sitesi politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin üyelik başvurusu sırasında elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

9.4 Esnek Ödeme ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

9.5 İş bu sözleşme elektronik olarak aşağıda yer alan sözleşmelerle birlikte bir bütün olarak kabul edilir ve kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Diğer Sözleşmeler:


Gizlilik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları

Hizmet Bedeli Koşulları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satış Kuralları

Teslim ve İade Koşulları

Yasaklı Ürünler

Güvenli Alışveriş Koşullları

Tüketici Koruma Kanunu